Alehtea- מיתוג
תהליך המיתוג של עלהתה כלל מציאת שם, עיצוב לוגו ועיצוב אריזה.
בחרנו בשם "עלהתה" כי היה בו כיוון של "על התה" וגם "עלה" תה.
החשיבות הרבה לאיכות החומר, כלומר הכל מתחיל מעלה תה איכותי ומצד שני המותג סיפק שירותים של הרצאות על טקס התה המסורתי והפגיש בין אנשים להרצאות "על התה".
ניר ורובי הבעלים של המותג, הקפידו על איכות התה שלהם. והערך שהתה מספק להם הוא למעשה אורח חיים. כל שעה היא שעת תה עבורם.
מצד אחד מדובר במותג תה ומצד שני בסדנאות והרצאות לבכך לקרב שני קהלי יעד למותג אחד.